Викладачі відділення графічного дизайну

Андрейканіч Андрій Іванович

завідувач відділення графічного дизайну, старший викладач кафедри дизайну КІПДМ ЛНАМ

 

Викладає дисципліни: проектування, шрифти та типографіка, естамп, дизайн упакування. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, спеціальність «Інтер’єр та обладнання», аспірантуру ЛНАМ. Наукові та творчі інтереси: Український плакат кінця ХІХ – першої половини ХХ століття; графічний дизайн.

Юрчишин Галина 
Миколаївна

кандидат архітектури, професор

кафедри дизайну КІПДМ ЛНАМ, 

член-кореспондент академії Архітектури України, Заслужений архітектор України.

Викладає дисципліни: основи архітектурних знань, шрифти та типографіка, проектна графіка. Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність: «Архітектурне планування населених місць», член Спілки архітекторів України.

Близнюк Микола
Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри дизайну КІПДМ ЛНАМ,

науковий-кореспондент академії Педагогічних наук.

Викладає дисципліни: мультимедійне проектування, робота в мережі інтернет, основи комп’ютерної графіки, комп’ютерні технології. Закінчив Чернівецький державний університет, спеціальність «Теорія та методика навчання інформатики», член Спілки дизайнерів України.Наукові та творчі інтереси: формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва, інтеграція комп’ютерних технологій в художню творчу практику, проектно-інвестиційна діяльність.

Липка Оксана
Остапівна

старший викладач кафедри дизайну

КІПДМ ЛНАМ

 

 

Викладає дисципліни: проектування, шрифти та типографіка, естамп, фотографіка, дизайн упакування, ілюстація. Закінчила Львівську академію мистецтв, спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Наукові та творчі інтереси: графічний дизайн.

Солтис Микола
Макарович

викладач кафедри дизайну

КІПДМ ЛНАМ

 

 

Викладає дисципліни: проектування, шрифти та типографіка, естамп, дизайн упакування, ілюстація. Закінчив Київський художній інститут, спеціальність «Викладач рисунку та живопису». Наукові та творчі інтереси: графічний дизайн.

Тершак Федір
Андрійович

завідувач комп'ютерної лабораторії відділення графічного дизайну

КІПДМ ЛНАМ

 

 

Закінчив Чернівецький державний університет, спеціальність «Теорія та методика навчання інформатики».

Викладачі які викладали на відділенні графічного дизайну

Колтукова Анна
Володимирівна

старший викладач кафедри дизайну

КІПДМ ЛНАМ

 

Викладала дисципліни: проектування, шрифти та типографіка, естамп, дизайн упакування. Закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Художник-дизайнер», аспірантуру ЛНАМ. Наукові та творчі інтереси: Ювелірне мистецтво України ХVІІІ – ХХ століття.

Соломченко Віталій
Олексійович

старший викладач кафедри дизайну

КІПДМ ЛНАМ

 

Викладав дисципліни: проектування, шрифти та типографіка, естамп. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, спеціальність «Інтер’єр та обладнання», аспірантуру ЛНАМ. Наукові та творчі інтереси: основи композиції, рисунок, живопис, прикладне та декоративне мистецтво.